ಜಿಂಕೆಗಳು ನೀರಿನ ತೊರೆಯ – Jiṅkegaḷu nirina toreya

266

ಜಿಂಕೆಗಳು ನೀರಿನ ತೊರೆಯ
ಬಯಸುವ ಹಾಗೆ
ದೇವರೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು
ಬಯಸುವದು – ನಿನ್ನಲ್ಲಿ

ಆತನು ನಾ ಕಂಡೆ
ಅನ್ಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆಂದಲೇ ಆತನ ಕಂಡೆ – ನಾ

ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟೆನು – ನಾನು
ದುಃಖ ಪಟ್ಟೆನು
ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊರಬರುವೆನು – ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ

ಅಂದವುಳ್ಳವನು
ಪ್ರಿಯನು ಸ್ನೇಹವುಳ್ಳನು – ಈತನೇ
ನನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ – ಒಲವ

 

 

 

 

 

Jiṅkegaḷu nirina toreya
bayasuva hage
devare nanna athmavu
bayasuvadu – ninnalli

atanu na kaṇḍe
an’ya kaṇṇalla
nanna kaṇṇendale atana kaṇḍe – na

vyathepaṭṭenu – nanu
duḥkha paṭṭenu
chinnadante horabaruvenu – beleyuḷḷa

andavuḷḷavanu
priyanu snehavuḷḷanu – itane
nanna akarṣhisida – olava

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*