ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ – Nanna nambikeye

408

ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ
ನನ್ನ ಬಲವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ (2)
ನಿಮ್ಮನೆ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ
ಅದ್ಬುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಅಪ್ಪ (2)

1.ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು
ನಿಮ್ಮನೆ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ
ಅದ್ಬುತ ಮಾಡಿ- ಅಪ್ಪ
ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿ- ಅಪ್ಪ (2)
ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆಗದಂತೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ- ಅಪ್ಪ
ಸಂತೋಷಗೋಳಿಸಿ- ಅಪ್ಪ
ನಿಮ್ಮನೆ ನಾ……

2.ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಎತ್ತುವಾ
ಅದ್ಬುತ ಮಾಡಿ- ಅಪ್ಪ
ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿ- ಅಪ್ಪ (2)
ಐಶ್ವರ್ಯ ಘನವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು
ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ- ಅಪ್ಪ
ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸಿ- ಅಪ್ಪ
ನಿಮ್ಮನೆ ನಾ……

 

 

Nanna nambikeye nimage stotra
nanna balave nimage stotra (2)
nim’mane na nambiruve
adbutava nanage maḍi’appa (2)

1. Nurakke nuraraṣṭu
nim’mane na nambiruve
adbuta maḍi- appa
atisaya naḍesi- appa (2)
manuṣyara munde avamana agadante
sahaya maḍi- appa
santoṣagoḷisi- appa
nim’mane na……

2. Nim’mannallade yaru nanna ettuva
adbuta maḍi- appa
atisaya naḍesi- appa (2)
aisvarya ghanavu nim’minda doreyuvudu
aḷvike maḍi- appa
marga naḍesi- appa
nim’mane na……

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*