ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ-Nanna priya yesuve

1193

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ
ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ
ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ
ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ
ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ

1.ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ
ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೇ ನೀ

2.ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರೂ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ ನೀ ಆನಂದದಿ

3.ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕರಹಿಡಿದು
ತೋರುತ್ತಾ ಬರುವೆ ಸರಿದಾರಿಯ

Nanna priya yesuve
ninu eṣṭo sundara
baḷa baṅgara nanna baḷa baṅgara
niniruve nanage bhayave illa
niniruve nanage solilla

1.Hasirada hullina gavalalli
anudinavu nanna naḍesuve ni

2.Ase akaṅkṣe eniddaru
anugrahisuve ni anandadi

3.Dari tappidaga karahiḍidu
torutta baruve saridariya

Sharing is caring!

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*