ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ- Nanu prathane maduvaga

1147

ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವನೇ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ||
|| ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ||

1 ) ಮನಮರಗೋ ದೇವರು ನೀ
ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ನೀ || ಆರಾಧನೆ ||

2) ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ
ನಾನು ಬಾಲಕ (ಬಾಲಕಿ ) ನಡೆಸು ನೀ || ಆರಾಧನೆ ||

3 ) ಎಲ್ಲಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ
ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲಾ || ಆರಾಧನೆ ||

 

Nanu prarthane maḍuvaga
nanna hattirave iruvavane
nanna pritiya yesuve ||
|| aradhane aradhane aradhane nimage ||

1) manamarago devaru ni
nanna mannisi kapaḍu ni || aradhane ||

2) cittadante ninna sanmargadi
nanu balaka (balaki) naḍesu ni || aradhane ||

3) ellaru nannannu kaibiṭṭaru
ninu kai biḍuva devaralla || aradhane ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*