ನಾ ನಡೆಯುವೇ ಯೇಸುವಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ-Na nadeyuve yesuvina margadalli

315

ನಾ ನಡೆಯುವೇ ಯೇಸುವಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ನಾ ಹಾಡುವೇ ಯೇಸುವಿನ ಹಾಡನ್ನೇ

ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ
ಯೇಸಪ್ಪಾ (2)

1.ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನನ್ನ ತಳ್ಲಿದರೆನ್ನು
ಈ ಲೋಕವೇ ನನ್ನ ದೂರಿದರೇನು – ನಾ ನಡೆಯುವೇ

2.ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟವು ದುಃಖ ವೇದನೆಯು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಗಲಿಸಲಾರದು                              – ನಾ ನಡೆಯುವೇ

3.ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ಕೋಟೆ ವೀಮೊಚಕ ನೀನೆ
ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಗುರಾಣಿಯು ನೀನೆ – ನಾ ನಡೆಯುವೇ

Na naḍeyuve yesuvina margadalli
na haḍuve yesuvina haḍanne

yesappa yesappa yesappa
yesappa (2)

1.Tande tayiyu nanna taḷlidarennu
e lokave nanna duridarenu – na naḍeyuve

2.Kaṣṭa saṅkaṭavu duḥkha vedaneyu
ninna pritiyinda nanna agalisalaradu                   – na naḍeyuve

3.Nanna baṇḍeyu koṭe vimocaka nine
nanna kayuva guraṇiyu nine – na naḍeyuve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*