ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಯೇಸಯ್ಯಾ-Ninnanne nambi bandevu yesayya

543

ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಯೇಸಯ್ಯಾ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು
ನೀನೇ ನನ್ ಜೀವ
ನೀನೇ ನನ್ ಸತ್ಯ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯಾ

1.ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ
ಗುಡ್ಡವ ದಾಟ ಮಾಡಿದೆ
ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಪಡಿಸಿ
ಆದರಣೆಯ  ನೀಡಿದ್ದಿ (ನೀನೇ)

2.ಆಪತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಸಹಾಯವಾ ಮಾಡಿದಿ
ವೈರಿಯು ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ಮುಂದೆ
ಬೀಳುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ (ನೀನೇ)

Ninnanne nambi bandevu yesayya
ninnanne nambi bandevu
nine nan jiva
nine nan satya
nine nanna margavayya

1.Kalannu jiṅke kalante marpaḍisi
guḍḍava daṭa maḍide
nannannu balapaḍisi, paḍisi
adaraṇeya niḍiddi (nine)

2.Apattu dinadalli nanage
sahayava maḍidi
vairiyu nanna munde, munde
biḷuvante ninu maḍide (nine)

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*