ಪ್ರಭುವೇ ಪ್ರಭುವೇ-Prabhuve prabhuve

275

ಪ್ರಭುವೇ… ಪ್ರಭುವೇ…
ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿ ಬೇಡಯ್ಯ
ಯೇಸುವೇ ದೇವರೆ
ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಯ್ಯಾ
ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಂಬಿದೆ ಈ ಜೀವ
ನನ್ನನ್ನು ನೀನೆ ಉಳಿಸಯ್ಯ – 2

1.ಬಾಳಿಗೆ ಆಧಾರನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುಯ್ಯ
ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಮೆಸ್ಸಿಯ್ಯ -2
ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಂಬಿದೆ ಈ ಜೀವ
ನನ್ನನ್ನು ನೀನೆ ಉಲಿಸಯ್ಯ -2

2.ನರರೂ ಜೀವ ಸಹಿತ ನನ್ನ ನುಂ ಗಲು ಕಾದಿಹರು
ನಿನ್ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಕೋ ನನ್ನ ಒ ಡೆಯನೆ – 2
ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಂಬಿದೆ ಈ ಜೀವ
ನನ್ನನ್ನು ನೀನೆ ಉಳಿಸಯ್ಯ -2

Prabhuve… Prabhuve…
Avamana paḍisi beḍayya
yesuve devare
nanna taleya mele ettayya
ninnanne nambide i jiva
nannannu nine uḷisayya – 2

1.Baḷige adharanu nine nanna yesuyya
manakke yogyanu nine nanna mes’siyya -2
ninnanne nambide i jiva
nannannu nine ulisayya -2

2.Nararu jiva sahita nanna nuṁ galu kadiharu
nin rekkeyalli bacciko nanna o ḍeyane – 2
ninnanne nambide i jiva
nannannu nine uḷisayya -2

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*