ಬಲಹೊಂದಲು ಅಭಿಷೇಕವಾ ನನ್ನ – Balahondalu abhishekavaa nanna

207

ಬಲಹೊಂದಲು ಅಭಿಷೇಕವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀ ಸುರಿಸಪ್ಪಾ
ಸೈತಾನನ ತುಳಿದಾಕಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀ ನೀಡಪ್ಪಾ (2)
ಅಪ್ಪಾ…….. ಯೇಸಪ್ಪಾ……… ಬಲ ನೀಡಪ್ಪಾ

ಮೊಣ ಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಪ್ಪಾ (2)
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಮಾತಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಪ್ಪಾ (2)
ಅಪ್ಪಾ…….. ಯೇಸಪ್ಪಾ……… ಕರುಣಿಸಪ್ಪಾ

ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀ ನೀಡಪ್ಪಾ (2)
ಲೋಕದ ಆಸೆಯ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಹಾಯವ ನೀ ಮಾಡಪ್ಪಾ (2)
ಅಪ್ಪಾ…….. ಯೇಸಯ್ಯಾ ಅಪ್ಪಾ……… ಕೃಪೆ ನೀಡಪ್ಪಾ

|| ನಾ ನೇನಾದರು ||

Balahondalu abhishekavaa nanna mele nee surisappa
saitaanana tulidaakalu shaktiyannu nee needappa (2)
appa…….. Yesappa……… Bala needappa

Mona kaaluri praarthisalu kaalgalannu balapadisappa (2)
ninnondige sadaa maataadalu nannannu karunisappa (2)
appa…….. Yesappa……… Karunisappa

Parishuddhanaagi jeevisalu krupeyannu nee needappa (2)
lookada aaseya tallihaakalu sahaayava nee maadappa (2)
appa…….. Yesaiya appa……… Krupe needappa

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*