ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ-Yesu nanna jote iruvaga yava

457

ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ (2)
ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ (2)
ಜಗವಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನನಲ್ಲಿ ನೇಲೆಸಿರಲು          ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ

1. ತಂದೆಯು ಯೇಸು ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಯೇಸು
ಬಂಧುವು ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಳಗವು ಯೇಸು
ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದೈವವೇ ಯೇಸು
ಉಸಿರುಸಿರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಯೇಸು

2. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ವಾದರೂ
ಹಿಂಸೆ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಮರಣ ಬಂದರು
ಹಸಿವೆಯಾದರು ನನಗೆ ದಾಹವಾದರೂ
ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಎಂದು ದೂರವಾಗೆನು

3.ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟರು
ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು
ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ವೈದ್ಯರಾದರು
ಅಂದಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜ್ಯೋತಿಯಾದರು

Yesu nanna jote iruvaga yava bhayavu nanage illa (2)
bhayave illa nanage bhayave illa (2)
jagavagedda yesu nanalli nelesiralu bhayave illa

1. Tandeyu yesu nanna tayiyu yesu
bandhuvu yesu nanna baḷagavu yesu
kaṇakaṇadallu nanna daivave yesu
usirusirallu nanna jivave yesu

2. Kaṣṭa bandaru nanage naṣṭa vadaru
hinse bandaru nanage maraṇa bandaru
hasiveyadaru nanage dahavadaru
yesu premadinda endu duravagenu

3.Duḥkha bandaga yesu santi koṭṭaru
bhayavu bandaga yesu dhairya koṭṭaru
roga bandaga yesu vaidyaradaru
andakaradalli yesu jyotiyadaru

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*