ವಿಜಯದ ಜೀವನವ ಭುವಿಯಲಿ – Vijayada jivanava bhuviyali

184

ವಿಜಯದ ಜೀವನವ ಭುವಿಯಲಿ ತಂದನು
ಸಾವಿನ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿದನು
ಮನುಕುಲಕೆ ಹರುಷವನು
ಜಗದಲಿ ತಂದಿಹನು

1.ಉರಿಳಿತು ಬಂಡೆಯು ನಮ್ಮಯ ಜೀವಿತದಿ
ಸರಿಸಿತು ಭಯವನ್ನು
ನೀಡಿತು ಶಾಂತಿಯನು
ಸಂತಸ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು
ನಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದೆನೀ
ಸ್ಮರಿಸುವೆವು ಹಾಡುವೆವು
ಮನದಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು – ವಿಜಯದ

2.ಸುಮದುರ ಶಬ್ದವು ನೀಗಿತು ಕಳವಳವ
ಜೀವನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ
ನೀಡಿತು ಸಾಂತ್ವನವ
ಈ ಜಯ ವಾರ್ತೆಯನು
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರುವೆವು
ಜೀವಿಸುವೆವು ನಿನಗಾಗಿಯೇ
ಸಾಕ್ಷಿಯ ನೀಡುವೆವು – ವಿಜಯದ

Vijayada jivanava bhuviyali tandanu
savina bhayavannu dura sarisidanu
manukulake haruṣavanu
jagadali tandihanu

1.Uriḷitu baṇḍeyu nam’maya jivitadi
sarisitu bhayavannu
niḍitu santiyanu
santasa varteyannu
namagagi niḍideni
smarisuvevu haḍuvevu
manadi koṇḍaḍuvevu – vijayada

2.Sumadura sabdavu nigitu kaḷavaḷava
jivana margakke
niḍitu santvanava
i jaya varteyanu
elleḍe saruvevu
jivisuvevu ninagagiye
sakṣiya niḍuvevu – vijayada

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*