ಹಬ್ಬಮಾಡೋಣ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡೂಣ-Habba madona ullasa paduna

272

ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಣ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡೂಣ
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಅರಧಿಸೊಣ
ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಆರಾಧನೆ
ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ
ರಕ್ಷಣೆ ಕೋಟತನ ಆರಾಧನೆ

1.ಸತ್ತುಹೋದ ನನಗೆ ಜೀವವಾದನು
ಪೋಲಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು
ಮಗನೇ ಎಂದು ಕೊರಳ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು
ಪಪವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಮಿಸ ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟನು

2.ಅಭಿಷೇಕ ನಿಲವಂಗಿ ತೊಡಿಸಿದರು
ಅಧಿಕಾರದ ಉಂಗುರವ ಇಡಿಸಿದನು
ಸೂವಾರ್ತೆಗೆ ಹೊಸ ಜೋಡು ಮೆಡಿಸಿದನು
ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವನು

Habba maḍoṇa ullasa paḍuṇa
yesuvina namavannu aradhisoṇa
habba habba habba aradhane
appana maneyalli aradhane
rakṣhaṇe koṭatana aradhane

1.Sattuhoda nanage jivavadanu
poli hoda nannannu pritisidanu
magane endu koraḷa appikoṇḍanu
papavella kṣhamisa muttanniṭṭanu

2.abhiṣheka nilavaṅgi toḍisidaru
adhikarada uṅgurava iḍisidanu
suvartege hosa joḍu meḍisidanu
vakyavemba khaḍgavannu koṭṭiruvanu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*