7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯವೇದ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ by LOCM | Bible and Gospel Explained in 7 Mins |

This Kannada Video explains Bible And Gospel in 7 mins, God’s Creation of Earth, Humans and Everything the exited on this earth. Also Explains of Adam and eve Falling in sin, breaking their relationship with God. God choosing his prophets to proclaim the coming of Jesus and His plan...

What does Bible say about Lazy People? ಸೋಮಾರಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ? | Animation Movie

Clearly we see that laziness is a sin and it also leads to poverty. 2 Thessalonians 3:10 “For even when we were with you, we would give you this command: If anyone is not willing to work, let him not eat.” What does the Bible say? 1. Proverbs 15:19...

Ninna prasannate | Kannada Christian Worship Song with lyrics and Chords | Prathap Darshi

Below are the chords used for this song: Em Bm Nenuilade nanenu madalarenu C D Neniillade nanu yenuilla G Ninna prasannate D Ninna prasannate Em C. D Nanage bekayya yavagalu G Ninna prasannate D Ninna prasannate Em C. D Nanage bekayya yendendigu 2) Parvatavu menadante Ninna sannadiyalli karuguvevu Bridge...

Kannada Christian Songs ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವೆ – Usirada yesuve | By Ps Bharath appu, Album Rajadhi Raja

Sung by: Pastor Bharath and His Father Ps. Panchatcharam, Peniel A.G Church, banglore, Karnataka. Album: RAJADHI RAJA Audio song link : http://kannadachristiansongs.in/music… Song Lyrics: ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತವನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ – 3 ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ 1.ಪರಲೋಕ ದೇವನೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಜನೆ ಆರಾಧನೆ 2.ಉನ್ನತ್ತ ದೇವನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನೆ ಆರಾಧನೆ 3.ಮೋಶೆಯ ದೇವನೆ...

New Kannada Christian Praise Song 2017 | Mahimeya Deva neene | by Evg Praveen Kumar R | YNY album | with Kannada Subtitles

Amazing Kannada Song by Evg Praveen Kumar R. from Yella Neene Yesuve album.   Song: Mahimeya Deva Neenae Album: YNY Album Lyrics, Tune & Sung by: Bro Praveen Kumar R Music direction: Rufus Ravi Video: Rakesh Sharma D buy online: www.ynyalbum.in For copies contact: +91 8548888185/186/187 Listen to audio:...