ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೆ – Abrahamana oo devare

834

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೆ ನಿನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಾ
ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೆ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ (2)

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ
ಅನುದಿನವು ನನ್ನ ಭಾರವ ನೀ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ (2)
ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮರೆಯದಂತೆ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವೆ (2)

ದೀನನನ್ನು ಧೂಳಿನಿಂದ ನೀ ಎತ್ತಿದೆ
ಧರಿಧ್ರನನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ (2)
ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀ ನೀಡಿದೆ
ಬಡತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಆಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ (2)

ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ನೀವೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೆ (2)
ಎಷ್ಟೋಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ಮಾಡಿದೆ
ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು ಸಾವಿರ ವರುಷವೆ ಸಾಲದೆ. (2)

Abrahamana oo devare nineshtu olleyavaa
isaakana oo devare nee nanage hattiradava (2)

Hetta taayi tanna maguvanu hottukolluva haage
anudinavu nanna bhaarava nee hottu nadede (2)
ondu kshanavu nanna mareyadante
tande taayiginta heccu preeti maadiruve (2)

Deenanannu dhulininda nee ettide
dharidhranannu tippeyinda melakkettide (2)
shreemantikeyannu nee needide
badatanavannella neene aalisi haakide (2)

Kallinalli huluvannu ittavaru neeve
adaralli usirannu kottavaru neeve (2)
eshtoondu upakaara nee maadide
ellava helalu saavira varushave saalade. (2)

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*