ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮದಿಂದ – Aradhane aradhane athma

462

ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ

1.ಸತ್ಯ ದೇವರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ನಿತ್ಯ ದೇವರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ
ಸತ್ಯದಾತ್ಮನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ||

2.ಯೆಹೋವ ಯೀರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸೀ ನೀ ಜಯ ನೀಡುವೆ
ಸತ್ಯದಾತ್ಮನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ||

3.ಯೆಹೋವಾ ರೂವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಯೆಹೋವಾ ರಾಫ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡುವಾ
ಸತ್ಯದಾತ್ಮನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆ ||

Aradhane aradhane atmadinda aradhisuve
aradhane aradhane satyadinda aradhisuve

1.Satya devare ninna stutisi
pavitratmaninda aradhisuve
nitya devare ninna stutisi
satyadatmaninda aradhisuve ||

2.Yehova yire noḍikoḷḷuve
pavitratmaninda aradhisuve
yehova nis’si ni jaya niḍuve
satyadatmaninda aradhisuve ||

3.Yehova ruva oḷḷe kuruba
pavitratmaninda aradhisuve
yehova rapha saukhya niḍuva
Satyadatmaninda aradhisuve ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*