ಈ ಲೋಕ ಜೀವಿತದಿ – E loka jivithadhi

4202

ಈ ಲೋಕ ಜೀವಿತದಿ ಬಹು ಶೋಧನೆ ಬಂದಿರಲೂ
ಶೋಕಿಸದೆ ನಾ ಎದೆಗುಂದದೆ
ಜಯಶಾಲಿ ಯಾದೆನಲ್ಲಾ ನಾ ಜಯಶಾಲಿಯಾದೆನಲ್ಲಾ

1.ರೋಗಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲಾ
ಶಾಪಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯವು ಇಲ್ಲಾ
ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲ್ ಯೇಸು ಇವೆಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತನು
ಜಯಶಾಲಿ ಯಾದೆನಲ್ಲಾ ನಾ ಜಯಶಾಲಿಯಾದೆನಲ್ಲಾ|| ಈ ||

2.ನನ್ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಭವನದಲ್ಲೂ
ಸೈತಾನ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯವಿಲ್ಲಾ
ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ ಯೇಸು ಜಯಿಸಿದ ದಿನವೇ
ಜಯಶಾಲಿಯಾದೇನಲ್ಲಾ || ನಾ || ಈ ಲೋಕ ||

3.ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮನು ನಾನಾಗದೆ
ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸೋಲುತ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ||
ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ ಯೇಸು ಜಯಿಸಿದ ದಿನವೇ
ಜಯಶಾಲಿಯಾದೇನಲ್ಲಾ || ನಾ || ಈ ಲೋಕ ||

I loka jivitadi bahu shodhane bandiralu
sokisade na edegundade
jayashali yadenalla na jayashaliyadenalla

1.Rogakke nannalli sthalave illa
sapakku nanna mele jayavu illa
krujeyall yesu ivella hottanu
jayashali yadenalla na jayashaliyadenalla|| i ||

2.Nan melu nanna bhavanadallu
saitana tantrakke vijayavilla
krujeyal yesu jayisida dinave
jayashaliyadenalla || na || i loka ||

3.Papakke gulamanu nanagade
duhkhakke soluta nanillade ||
krujeyal yesu jayisida dinave
jayashaliyadenalla || na || i loka ||

Sharing is caring!

13 comments

Thanks for all who gave these songs to worship my creator they will bless you abundantly definitely. Santosh

Ee loka jeevitadi balu shodhane bandiralu pl send karaoke track as I like and love this song pl regards Richard 8970766626

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*