ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲಣ್ಣ – E loka namage shashvatavallaṇṇa

564

ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲಣ್ಣ
ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಡಲೇ ಬೇಕಣ್ಣ  (2)

1.ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದೆವು ನಾವು ಏನು
ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವೆವು (2
ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಸಾಗದು ಏನೂ
ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಸಾಗುವುದು ಎಂದೂ  (2)
ಮನುಜಾ…ಓ… ಮನುಜ
ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ

2.ಪರರ ಮನಸನು ನೋಯಿಸಬೇಡ
ನೋಯಿಸಿ ಶಾಪವ ಹೊಂದಲು ಬೇಡ  (2)
ಸ್ಥಾನ ಮಾನವ ಅಶಿಸಬೇಡ ತಿರುಗಿ ನಿರಾಶೆಯ
ಹೊಂದಲು ಬೇಡ (2)
ಮನುಜಾ…ಓ… ಮನುಜ
ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ

3.ಬೇಕು ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ
ಆಶೆಯ ಬಿಡಲೇ ಬೇಕು (2)
ಮೋಸದಿಂದ ಗಲಿಸಲೇ ಬೇಡ ಗಳಿಸಿ
ಗರ್ವವ ಪಡೆಯಲೇ ಬೇಡ
ಮನುಜಾ…ಓ… ಮನುಜ
ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ

 

E loka namage shashvatavallaṇṇa
ondu divasa biḍale bekaṇṇa (2)

1. Enu illade bandevu navu enu
illade hoguvevu (2
nam’ma yojane sagadu enu
devara yojane saguvudu endu (2)
manuja…O… Manuja
e loka namage

2. Parara manasanu noyisabeḍa
noyisi shapava hondalu beḍa (2)
sthana manava ashisabeḍa tirugi
nirasheya hondalu beḍa (2)
manuja…O… Manuja
e loka namage

3. Beku beku innu beku ennuva asheya
biḍale beku (2)
mosadinda galisale beḍa gaḷisi
garvava paḍeyale beḍa
manuja…O… Manuja
e loka namage

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*