ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವೆ – Usirada yesuve

531

ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ
ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತವನೆ  ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ – 3 ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ

1.ಪರಲೋಕ ದೇವನೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ರಾಜನೆ   ಆರಾಧನೆ

2.ಉನ್ನತ್ತ ದೇವನೆ
ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನೆ  ಆರಾಧನೆ

3.ಮೋಶೆಯ ದೇವನೆ
ಯೋಶುವಾನ ದೇವನೆ ಆರಾಧನೆ

4.ಇಸಾಕನ ದೇವನೆ
ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವನೆ  ಆರಾಧನೆ

 

Usirada yesuve aradhane
usiralli beretavane aradhane
aradhane – 3 stuthi aradhane

1.Paraloka devane
parisud’dha rajane aradhane

2.Unnatta devane
mahimeya rajane aradhane

3.Mosheya devane
yoshuvana devane aradhane

4.Isakana devane
yakobina devane aradhane

Sharing is caring!

One comment

Really Enjoyed the Whole Album with Praise n Thanksgiving
Specially ,,,Usirada Yesuve Aradhane
Very Nice n Touching Song ,,,,, Praise be to Lord our God alone.
My Wishes to Pastor Bharath . feeling very happy for the passion in Christ that u have for Kannada People & Making Album Also in Kannada is Amazing n Blessing , Continue the Good Work Pastor ,ll Keep in Prayer .
May Good God Bless U & Use U Mightily

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*