ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಯ್ಯ – Eshtondu upakaara maadidirayya

745

ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಿರಯ್ಯ
ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲಿ ಅಯ್ಯಾ (2)
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನಯ್ಯಾ(2)

ಕೆಟ್ಟುಹೊದ ನನ್ನನು ನೀನು ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬಂದೆ (2)
ಪ್ರೀತಿಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ (2)

ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು (2)
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಷ್ಟು ಸುವರವ ಸುರಿದೆ ನೀನು (2)

ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೆ ನನಗೆ ಔತಣವ ನೀಡಿರುವೆ (2)
ತಲೆಗೆ ತೈಲ ಹಚ್ಚಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುವೆ (2)

Eshtondu upakaara maadidirayya
enanta heli naa stutisali ayyaa (2)
Yesaiya Yesaiya ninna krupege naanu paatranayyaa(2)

kettuhoda nannanu neenu huduki oodi bande (2)
preetiya hastadalli edege appikonde (2)

kodu anta helide neenu ellava kotte naanu (2)
tumbi tulukuvashtu suvarava suride neenu (2)

vairigala mundeye nanage autanava neediruve (2)
talege taila hacci abhisheka maadiruve (2)

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*