ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಅಪ್ಪಾ-kai bidabeda appa

514

ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಅಪ್ಪಾ ತೊರೆಯಬೇಡ
ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಡ ||
ವಾಗ್ಧಾನದ ದೇವರು ನೀ
ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಡ ||
ಕೈಬಿಡಬೇಡ ಅಪ್ಪಾ ತೊರೆಯಬೇಡ
ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಡ

1.ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು
ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ||
ಧೀನನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನನ್ನು ನೀ
ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವೆ || ಕೈಬಿಡಬೇಡ

2.ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೆ ಸಾಕು ನನಗೆ
ನಾನು ಬದುಕುವಾ ದಿನವೆಲ್ಲಾ ||
ಶುಭವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು
ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು || ಕೈಬಿಡಬೇಡ

3.ನಾನಾದರು ಕುಗ್ಗಿದವನು
ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಮಾನನು ||
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಹಸ್ತವು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸು ದೇವಾ ||

4.ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವೆ
ನನ್ನಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನ ಹಾಗೆ ನೀನು
ನಿಂತಿರುವೇ ಯೇಸುದೇವಾ ||

Kai biḍabeḍa appa toreyabeḍa
nannannu toreyabeḍa ||
vagdhanada devaru ni
nannannu toreyabeḍa ||
kaibiḍabeḍa appa toreyabeḍa
nannannu toreyabeḍa

1.Ni nannannu pritisiddu
sasvata premada alegaḷinda ||
dhinana sthitiyalli iddanta nannannu ni
melakke tandiruve || kaibiḍabeḍa

2.Ninna kr̥peye saku nanage
nanu badukuva dinavella ||
subhavarte saralu nannannu abhiṣekisu
nannannu abhiṣekisu || kaibiḍabeḍa

3.Nanadaru kuggidavanu
dikkilladavarige samananu ||
ninna kr̥peya hastavu
nanna mele irisu deva ||

4.Yavagalu nanna munde
ninnanne nillisi koṇḍiruve
nannaya edurinalli neraḷina hage ninu
Nintiruve yesudeva ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*