ಜಗದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ-jagada papakke jiva kotta

370

ಜಗದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರವು
ಪರಲೋಕ ದೇವನ ಆಜ್ಞೆಯ ನಡೆಸಿದ
ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮನತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆ

1.ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಭಾರವ ಶ್ರಮದಿಂದ ತಾಳಿದ
ನಿತ್ಯ ಘೋರ ಕಷ್ಟವೂ ಪರಲೋಕ ದೇವಗೆ
ಅಮ್ಮಾ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಶಿಷ್ಯನ ತೋರಿದ
ಇದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಎಂದು ಮರಿಯಳ ತೋರಿದ – ಜಗದ

2.ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮನತುಂಬಿ              ಕೊಂಡಾಡುವೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೆ ನೀಡುವೆ
ಮನವೆಂಬ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತ ಇರುಳ                  ಬೆಳಗಿಂದು ಬಾ
ಇಹ ಲೋಕದ ಆಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೆ ಬಯಸುವೆ                     – ಜಗದ

Jagada papakke jiva koṭṭa yesuve stotravu
paraloka devana ajneya naḍesida
e priti premakke manatumbi haḍuve

1.Nam’ma papada bharava sramadinda taḷida
nitya ghora kaṣṭavu paraloka devage
am’ma igo ninna maganu siṣyana torida
idu ninna tayiyu endu mariyaḷa torida – jagada

2.Paralokada tandeye ninna manatumbi koṇḍaḍuve
ninna priti premakke nannanne niḍuve
manavemba guḍiyalli tumbidanta iruḷa beḷagindu ba
iha lokada aseya biṭṭu ninnanne bayasuve            – jagada

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*