ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ -Tandeya maneyalli

463

ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೇ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದೆ ||
ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಾ ಮೀರಿ ಬಂದೆ
ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದೆ ||
ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕರುಣಿಸು

ಇದ್ದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಅಳು
ಆಗಿತ್ತು ನಂದು ಅರಸನ ಬಾಳು ||
ಗೆಳೆಯರ ನಂಬಿ ನಾನದೆ ಹಾಳು
ಈಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೂಳು ||
ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕರುಣಿಸು

ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತು ನಾ ಬೇಡಿ ತಂದೆ
ಗರ್ವದಿ ನನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲಾ ಎಂದೆ  ||
ಮೋಜಿನ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸುರಿದೆ
ಕುಡಿತದ ಅಮಲಲ್ಲಿ ನಾನಾದೆ ಬರಿದು ||
ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕರುಣಿಸು

ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಉಂಟಯ್ಯಾ ಎನಗೆ
ಮರಣವೆ ಗತಿಯು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ||
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ನಾ ಓಡಿ ಹೋಗಿ
ಕ್ಷಮೆಯನು ಕೇಳುವೆ ಚರಣಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ||
ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕರುಣಿಸು

Tandeya maneyalli sukhavagi idde
allinda hora bandu haḷagi hode ||
tandeya matannu na miri bande
endigu mareyada peṭṭannu tinde ||
nanna tandeye nanna devare nanna karuṇisu

iddaru maneyalli mane tumba aḷu
agittu nandu arasana baḷu ||
geḷeyara nambi nanade haḷu
igilla nanage tinnalu kuḷu ||
nanna tandeye nanna devare nanna karuṇisu

kai tumba sampattu na beḍi tande
garvadi nannante yarilla ende ||
mojina kuḍitakke nanella suride
kuḍitada amalalli nanade baridu ||
nanna tandeye nanna devare nanna karuṇisu

innelli dari uṇṭayya enage
maraṇave gatiyu berilla konege ||
tandeya baḷige na oḍi hogi
kṣameyanu keḷuve caraṇakke bagi ||
Nanna tandeye nanna devare nanna karuṇisu

 

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*