ನಂಬಬೇಡ ಲೋಕವ – Nambabeda lookava

405

ನಂಬಬೇಡ ಲೋಕವ ಹೇಳೊದು ಕೇಳು ಸತ್ಯವ (2)
ಲೋಕವು ಅಳಿವುದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿವುದು (2)

ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ಇರ್ತಿನಂತಾರೆ
ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೊವಾಗ ಹೆಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ದಂಗ್ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತರೆ(2)
ಬಾಡುವ ಬದುಕಿನಲಿ ಬಾಡದ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು (2)
ಅವರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಕಣಮ್ಮಾ (2)

ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರು ಸತ್ತರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ
ಸತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲರು ಓಡಿ ಬಂದು ಅಳ್ತ ಇರ್ತಾರೆ (2)
ಮಾರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸು (2)
ಅವರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಕಣಮ್ಮಾ (2)

Nambabeda lookava helodu kelu satyava (2)
lookavu alivudu Yesu preeti ulivudu (2)

kashtadalli sukhadalli joteyalle irtinantaare
kashtagalu barovaaga heldang keldang oodi hoogtare(2)
baaduva badukinali baadada preeti Yesu (2)
avare nijavaada devaru kanammaa (2)

iddaaga ellaru sattare saaku antaare
sattaaga ellaru oodi bandu alta irtaare (2)
maaruva lookadalli maarada preeti Yesu (2)
avare nijavaada devaru kanammaa (2)

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*