ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ-Nanna priya yesuve

637

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ

ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ

ಬಾಳ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಬಾಳ ಬಂಗಾರ

ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ

ನೀನಿರುವೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ

1.ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಾವಲಲ್ಲಿ

ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೇ ನೀ

2.ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನಿದ್ದರೂ

ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ ನೀ ಆನಂದದಿ

3.ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಕರಹಿಡಿದು

ತೋರುತ್ತಾ ಬರುವೆ ಸರಿದಾರಿಯ

Nanna priya yesuve

ninu eṣṭo sundara

baḷa baṅgara nanna baḷa baṅgara

niniruve nanage bhayave illa

niniruve nanage solilla

1.hasirada hullina gavalalli

anudinavu nanna naḍesuve ni

2.ase akaṅkṣe eniddaru

anugrahisuve ni anandadi

3.dari tappidaga karahiḍidu

torutta baruve saridariya

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*