ನನ್ನ ಮನವು ನನ್ನ ಮನವು – Nanna manavu nanna manavu

238

ನನ್ನ ಮನವು ನನ್ನ ಮನವು
ಆತನ ಸನ್ನಿದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವುದು || 2 ||
ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ
ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅತಿಶಯಕ್ಕಾಗಿ || 2 ||
|| ನನ್ನ ಮನವು ||

ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೇ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳುವೇ
ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ || 2 ||
ಆಹಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ
ಓ. . . ಓ. . . ಹೊಸನ್ನ || 2 ||
|| ನನ್ನ ಮನವು ||

ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಲು ನಗೆಯಿಂದಲೂ
ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದು (ವರ್ಣಿಸುವುದು)
|| 2 ||
ಆಹಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ
ಓ. . . ಓ. . . ಹೊಸನ್ನ || 2 ||
|| ನನ್ನ ಮನವು ||

ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡೆ || 2 ||
ಆಹಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ
ಓ. . . ಓ. . . ಹೊಸನ್ನ || 2 ||
|| ನನ್ನ ಮನವು ||

Nanna manavu nanna manavu
atana sannidiyalli koṇḍaḍuvudu || 2 ||
atanu maḍida adbhutakkagi
atanu maḍida atishayakkagi || 2 ||
|| nanna manavu ||

ninna stuthisuve ninna hogaḷuve
ninna aradhisuve ninna alayadalli || 2 ||
aha halleluya
o. . . O. . . Hosanna || 2 ||
|| nanna manavu ||

nanna bayi balu nageyindalu
nanna nalige ninna koṇḍaḍuvudu (varṇisuvudu) || 2 ||
aha halleluya
o. . . O. . . Hosanna || 2 ||
|| nanna manavu ||

ninna sam’mukhadalli nanage santhoṣave
ninna balagaiyalli nanna chitrisikoṇḍe || 2 ||
aha halleluya
o. . . O. . . Hosanna || 2 ||
|| nanna manavu ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*