ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಾಜನೆ – Nanna Yesuve Nanna Rajhane

355

ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಾಜನೆ
ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನೆ
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯೇ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸುವೆ.

ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನು
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನ ಯಾರು.

1.ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು
ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ಸುರಿಸಿರುವೆ
ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ದ್ಯಾನಿಸುವೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ದಿನದಿನವು
ನನ್ನ ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೆ.

2.ಕಷ್ಟದ  ಸಮಯದಿ ಕರಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಸಡೆಸಿದೆ
ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನೆಡಯುವಾಗ ಜೋತೆಗಿದ್ದು
ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಾದಿರುವೆ.

 

Nanna Yesuve Nanna Rajhane
Nanna Bhalina Joythi Neene
Yagnyadha Kuriye Nanna Parihariye
Ninna Mareyalle Na Jeevisuve

Ni Paarisudhannu Ni Paarisdhudhanu
Ninna Pavitrathege Sarisamana Yaru||2||

Yestondhu Krupeyannu Nanna
Jeevithadhi Surisiruve
Prathikshanavu Nanna Kadhiruve
Ninna Preethiya Dhyanisuve
Kshana Kshanavu Dina Dinavu
Nan Kayuva Nan Kurubane

Kastadha Samayadhi Karididhu Nanna Nadisidhe
Aghniyalli Na Nadeyuvagha Nanna
Jothigidhu  Bidisidhe
Prathiyondhu Sthithiyallu Nanna Meletthi Kadhiruve

 

 

Sharing is caring!

One comment

Super song loved whole song
Music is awesome specially guitars are superb. Who played guitars? Convey my wishes to music directors.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*