ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ-Nanna yesuve nanna yesuve

393

ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ
ನಿನ್ನೋಂದಿಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ ಯಾಗಿದೆ

1.ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಗಲಿಸುವವರ್ಯಾರು
ಕಷ್ಟವೋ ಸಂಕಟವೋ ಏನೇ ಬಂದರು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಗಲಿಸುವವರ್ಯಾರು

2.ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಬೇಡವೆಂದು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ನಾನು
ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ (4)

3.ನನ್ನ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದೇ
ಬದುಕುವುದು ಸಾಯುವುದು ನಿನ ಗಾಗಿಯೇ (4)

Nanna yesuve nanna yesuve
ninnondige baḷuva ase yagide

1.Ninna pritiyinda nanna agalisuvavaryaru
kaṣṭavo saṅkaṭavo ene bandaru
ninna pritiyinda nanna agalisuvavaryaru

2.Ylla nanna beḍavendu taḷḷi biṭṭa kallu nanu
nanna huḍuki bandaddu ninna pritiye (4)

3.Nanna ase bayake ella ninna priti maḍuvude
badukuvudu sayuvudu nina gagiye (4)

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*