ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು- Nanna yesu ni nanna yesu

701

ನನ್ನ ಯೇಸು… ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಜೀವಿತವೇ
ನೀ ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೆ ನೀ
ನನ್ನ  ರಕ್ಷಕನೆ

1.ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಪಾಪದ ಬಾರವ ಹೊತ್ತೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀ ಎಲ್ಲವ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ   – 2 –

2.ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗ್ಯಾರು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾ ನಡೆವೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುವೇ – 2 –

3.ನನ್ನನ್ನುಬದುಕಿಸಲು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರುಸಿರುವೆ
ನನಗೆ ನಗುವುದನು ಕಲಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ – 2 –

Nanna yesu… ni nanna yesu ni nanna jivitave
ni nanna ellavu nanna rakṣhakane ni
nanna rakṣhakane

paralokadinda bande nanna papada barava hotte
nanna pritisuvudakke ni ellava sahisikoṇḍe – 2 –

ninillade lokadalli nanagyaru ashrayavilla
ninna joteyalle na naḍeve ninna neraḷalle jivisuve – 2 –

nannannubadukisalu ninna rakthava surusiruve
nanage naguvudanu kalisi ninnanne arpiside     – 2 –

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*