ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸು – Ninna aradhisuve yesu

316

ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸು ಯೇಸು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸು ಯೇಸು||2||
ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೇ ನಾ ಯಾರನ್ ಪ್ರೀತಿಸಲಿ
ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೇ ನಾ ಯಾರನ್ ನಂಬಲಿ||2||
ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೇ ನಾ ಯಾರನ್ ಆರಾಧಿಸಲಿ
ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೇ ನಾ ಯಾರನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ||2||

1.ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಲಿಗಳ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ
ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ||2||
ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ
ತಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸು ಜಜ್ಜಿದ ಹೃದಯ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ
ಯಜ್ಞವು||2||

2.ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ
ಆಶೀರ್ವದಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ||2||
ಕರುಣಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ತೋರಿಸಯ್ಯ
ಧನ ಘನತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ಸದಾ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು||2||

Ninna aradhisuve yesu yesu
ninna pritisuve yesu yesu||2||
ninnannallade na yaran pritisali
ninnannallade na yaran nambali||2||
ninnannallade na yaran aradhisali
ninnannallade na yaran himbalisali||2||

1.Stotrada baligaḷa arpisutta
stuti ghana mahimeya sallisuve||2||
yajna homa ninagiṣṭa illa
taggida manas’su jajjida hr̥udaya ninagiṣṭavada
yajnavu||2||

2.Aturadinda huḍuki ninna baḷige bandiruve
ashirvadisade hodare ninna biḍalare ||2||
karuṇisi mahime torisayya
dhana ghanate sreṣṭha sampattu sada
ninnalliruvudu||2||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*