ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸಯ್ಯಾ – Nine nanna yesayya

411

ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಜಲವು ಅಯ್ಯಾ
ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಿಯು ಅಯ್ಯಾ

ಒಣಗಿನ ಭೂಮಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರುವ ಹಾಗೆ || 2 ||
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನಗಾಗಿ ಬಯಸಿದೆ || 2 ||
ಯೇಸಯ್ಯಾ ಯೇಸಯ್ಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸಯ್ಯಾ || 2 ||
ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಯೇಸಯ್ಯಾ ನನಗೆ ಆನಂದ || 2 ||
|| ನೀನೆ ನನ್ನ ||

ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆ ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ || 2 ||
ನನ್ನ ಮನವು ನಿನಗಾಗಿ ತವಕಿಸಿದೆ || 2 ||
ದೇವರೆ ದೇವರೆ ನನ್ನ ದೇವರೆ || 2 ||
ನನ್ನ ಆಂತರ್ಯ ನಿನಗಾಗಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ || 2 ||
|| ನೀನೆ ನನ್ನ ||

ಮರುಭೂಮಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದೆ ದೇವಾ
|| 2 ||
ನನ್ನ ಹೃದಯವ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದೆ || 2 ||
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ || 2 ||
ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯು ನೀನೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ || 2 ||
|| ನೀನೆ ನನ್ನ ||

Nine nanna yesayya
nine nanna jeeva jalavu ayya
nine nanna jeevanadiyu ayya

oṇagina bhumi nirannu hiruva hage || 2 ||
nanna athmavu ninagagi bayaside || 2 ||
yesayya yesayya nanna yesayya || 2 ||
ninna kaṇḍu yesayya nanage ananda || 2 ||
|| nine nanna ||

bayarida jiṅke nirannu huḍukuvante || 2 ||
nanna manavu ninagagi tavakiside || 2 ||
devare devare nanna devare || 2 ||
nanna antarya ninagagi ukkuttide || 2 ||
|| nine nanna ||

marubhumi yatreyalli kaṇṇannu terede deva ||
2 ||
nanna hr̥udayava tr̥upti paḍiside || 2 ||
aradhane aradhane ninage aradhane || 2 ||
jeevada buggeyu nine yesayya || 2 ||
|| nine nanna ||

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*