ನೀವಿಲ್ಲದ ಬಾಳಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸಯ್ಯಾ – Neevillada baalilla oo Yesaiya

2338

ನೀವಿಲ್ಲದ ಬಾಳಿಲ್ಲ ಓ ಯೇಸಯ್ಯಾ (2)

ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಬಂಗಾರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ (2)

ನನ್ನ ಭರವಸೆಯು ನೀನಲ್ಲವೋ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ (2)
ಬಾಳ ಬೆಳಗಿಸುವ ಬೆಳಕು ನೀನೆ (2)
ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಾ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ

ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನೀನಲ್ಲವೋ ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ (2)
ಬಡತನ ನೀಗಿಸುವ ಶ್ರೀಮಂತನು ನೀನೆ (2)
ಉದ್ದಾರ ಮಾಡುವ ದೇವನು ನೀನೆ

ನನ್ನ ಆಸೆಯು ನೀನಲ್ಲವೋ ಹೃದಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೀನೆ ಯೇಸುವೆ (2)
ಉಸಿರು ಉಸಿರಲ್ಲೂ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ (2)
ಕಣ್ತುಂಬ ನೀನೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ

Neevillada baalilla oo Yesaiya (2)
nanna baale bangaara ninna preetiya deseyinda (2)

Nanna bharavaseyu neenallavoo nanna nireeksheyu neene Yesuve (2)
baala belagisuva belaku neene (2)
kai hididu nadesuvaa taayiyu neene

Nanna sampattu neenallavoo nanna aishvarya neene Yesuve (2)
badatana neegisuva shreemantanu neene (2)
uddaara maaduva devanu neene

Nanna aaseyu neenallavoo hrudayada aakaankshe neene Yesuve (2)
usiru usirallu neene tumbiruve (2)
kantumba neene neleyaagi nintiruve

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*