ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಜೀವಂತ – preetisuve Yesu raaja jeevanta

507

ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೆ ಸಾಕು ಬಾಳಿನ ದಿನವೆಲ್ಲ (2)
ಸಾಕಯ್ಯಾ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯಾ
ಬೇಕಯ್ಯಾ ನಿನ್ ಕೃಪೆ ಬೇಕಯ್ಯಾ (2)

ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಯ್ಯಾ (2)
ನೀನೇನೆ ನನ್ನಯ ಒಡೆಯ
ನೀನಿಲ್ದೆ ಈ ಜೀವವಿಲ್ಲಯ್ಯಾ (2)
ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುರಾಜ

ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀ ಬಂದೆ
ಇರುಳೆಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀ ನಡೆದೆ (2)
ನೀನೇನೆ ನನ್ನಯ ಗೆಳೆಯ
ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ ಇನಿಯಾ (2)
ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುರಾಜ

ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿದರೇನಯ್ಯಾ
ನೀ ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕಯ್ಯಾ (2)
ನೀನೆನೆ ನನ್ನಯ ತಾಯಿಯು
ನನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಸೊ ತಂದೆಯು (2)
ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುರಾಜ

preetisuve Yesu raaja jeevanta dinavella
ninna preetiyonde saaku baalina dinavella (2)
saakayyaa nin preeti saakayyaa
bekayyaa nin krupe bekayyaa (2)

lookavellaa tirugaadi bande Yesaiya
ninnanta tande ellu sigalilla nannayyaa (2)
neenene nannaya odeya
neenilde ee jeevavillayyaa (2)
preetisuve Yesu raja

hagalella meghastambhavaagi nee bande
irulellaa agnistambhavaagi nee nadede (2)
neenene nannaya geleya
kai hididu nadesida iniyaa (2)
preetisuve Yesu raja

tande taayi nannannu tallidarenayyaa
nee nanna serisikondre ashte saakayyaa (2)
neenene nannaya taayiyu
nannanu preetiso tandeyu (2)
preetisuve Yesu raja

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*