ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವೆ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತುಕೊ – Bengaluru pattanave heccettuko

408

ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣವೆ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತುಕೊ
ಯೇಸು ರಾಜ ಬೇಗನೆ ಬರುವನು (2)
ಬಿಡು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಬಿಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗು(2)

ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮ (2)
ಯೇಸು ರಾಜ ಬರುವನು ಲೆಕ್ಕವನು ಕೇಳ್ವನು (2)

ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೊರೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ (2)
ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆದರೆ ಸ್ವರ್ಗವು (2)

ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಎಂದು ನೀ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಡ (2)
ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವಾ ಇಂದೇ ನೀನು ಕಂಡುಕೋ (2)

Bengaluru pattanave heccettuko
Yesu raaja begane baruvanu (2)
bidu bidu ninna paapa bidu bittu bittu Yesu kadege tirugu(2)

innu eshtu dina anyaaya akrama (2)
Yesu raaja baruvanu lekkavanu kelvanu (2)

svaami svaami annorella paralooka seroodilla (2)
tandeya cittadante nadedare svargavu (2)

naale naale endu nee koccikolla beda (2)
rakshaka Yesuvaa inde neenu kandukoo (2)

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*