ಮನವ ಸೆಳೆದವನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ-Manava seledavane kannalli

350

ಮನವ ಸೆಳೆದವನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆರೆದವನೆ ಕರ                              ಹಿಡಿದವನೇ

ನನ್ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ದೇವಾ

ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ

1.ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಯ್ಯಾ ಓಡಿ ಬರುವೆನು ನಾ

ಒಳಗೆ ನಡೆಸ ಪ್ರೀತೀಯ ಸವಿಯುವೆನು

2.ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಧುರವಾದವನೆ

ಉನ್ನತ ಪರಿಮಳವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುವಾಸನೆ

3.ಎಡಗೈ ಹೊರತ್ತಲಿದೆ ಬಲಗೈ ಅಪುತ್ತಿದೆ

ನನ್ನ ಇನಿಯನು ನೀ ಹೃದಯ ನಾಯಕನೇ

4.ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ  ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆ ಅಯ್ಯಾ

ಪ್ರವಾಹವೆ ಬಂದರೂ ಕೆಡಿಸಲಾಗಾದಯ್ಯಾ

Manava seḷedavane kaṇṇalli neredavane kara hiḍidavane

nan priya yesu deva

nimage stotra nimage stotra

jivanta dinavela nimage stotra

1.Eḷedukoḷḷayya oḍi baruvenu na

oḷage naḍesa pritiya saviyuvenu

2.Drakṣarasakkintalu madhuravadavane

unnata parimaḷave ellellu suvasane

3.Eḍagai horattalide balagai aputtide

nanna iniyanu ni hr̥daya nayakane

4.Ninnalli nanna priti agnijvale ayya

pravahave bandaru keḍisalagadayya

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*