ಮೋಶೆ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಿದ ಓ – Moshe bali maataadida oo

448

ಮೋಶೆ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಿದ ಓ ನನ್ನ ದೇವರೆ
ನನ್ನೊಂದಿಗೂ ಮಾತಾಡಯ್ಯಾ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ (2)

ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲಿ ನಿನ್ನಾಲಯಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿರುವೆ ನನ್ನೆಸಯ್ಯಾ (2)
ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಂತವರೆ (2)
ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಇಳಿದು ಬಾರಯ್ಯಾ (2)

ಜೇನಿನ ರುಚಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮದುರವು ನನ್ನೆಸಯ್ಯಾ (2)
ಆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಮುತ್ತು ಯೇಸು (2)
ಆ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಪತ್ತು (2)

ಜೊಲು ಬಿದ್ದ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಪ್ಪ ನಡುಗುವಾ ಮೊಣಕಾಲಗಳ ದೃಡಪಡಿಸಪ್ಪಾ (2)
ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಲವೆ ಸಾಕಪ್ಪ (2)
ಆ ಬಲವೆ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಯೇಸಪ್ಪಾ (2)

Moshe bali maataadida oo nanna devare
nannondigu maataadayyaa oo nanna Yesuve (2)

mun̄jaane veleyali ninnaalayake oodoodi bandiruve nannesayyaa (2)
seenaay bettadali ilidu bandantavare (2)
ee veleyallu ilidu baarayyaa (2)

jenina rucigintalu ninna vaakyagalu eshtondu maduravu nannesayyaa (2)
aa ninna ondu maatu nanage muttu Yesu (2)
aa maate nanna baala sampattu (2)

jolu bidda kaigalannu balapadisappa naduguvaa monakaalagala drudapadisappa (2)
balaheenateyalli ninna balave saakappa (2)
aa balave nanna usiru Yesappa (2)

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*