ಲೋಕದ ಆಶೇಯೂ ಸಾಕು-Lokada aseyu saku

307

ಲೋಕದ ಆಶೇಯೂ ಸಾಕು ಸಾಕಪ್ಪ
ಖಂಡಿತ ಸಂತಸ ಸಿಕ್ಕದು ಇದರಿಂದ

1.ಮಧ್ಯಪಾನದಿಂದಲೂ ಧೂಮಪಾನದಿಂದಲೂ
ಖಂಡಿತ ಸಂತಸವಿ ಸಾಕು ನಿಲಿಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಯೇಸುವಿನ ಸಾನಿಧ್ಯಕೆ ನೀ ಓಡಿ ಬಾ
ಶಾಶ್ವತದ ಸಂತಸವ ಒಂದಲೂ ಓಡಿ ಬಾ – ಲೋಕದ

2.ಶರೀರ ದಾಶೆಯು ಬೇಡ ಕಣ್ಣೀ ನಾಸೆಯು ಸಾಕು
ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬಾ ಬೇಡ ಎಂದೆಂದೂ
ಲೋಕದ ಅಶೆಯು ಗತೀಸಿ ಹೋಗುವುದು
ದೇವರ ಚಿತ್ತವ ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದು – ಲೋಕದ

Lokada aseyu saku sakappa
khaṇḍita santasa sikkadu idarinda

1.Madhyapanadindalu dhumapanadindalu
khaṇḍita santasavi saku nilisu illige
yesuvina sanidhyake ni oḍi ba
sasvatada santasava ondalu oḍi ba – lokada

2.Sarira daseyu beḍa kaṇṇi naseyu saku
baduku baḷina ḍamba beḍa endendu
lokada aseyu gatisi hoguvudu
devara cittava neraverisu endu – lokada

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*