ಸ್ತುತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ – Stutiya vastra dharisi

257

ಸ್ತುತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ದುಃಖವೆಲ್ಲಾ ಮರೆತು
ಸ್ತುತಿಸಿ ಹರ್ಷಿಸುವಾ ನಮ್ಮ
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವಾ ||

1)ಈ ದಿನ ಕರ್ತನಾದಿನ
ಇದರಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡುವಾ ||
ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಶೋಕವಿಲ್ಲ
ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತ ಕೊಡುತ್ತ ಕೊಂಡಾಡುವಾ ||
| ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹರ್ಷಿಸುವ
ಶೋಕ ದುಃಖವ ಮರೆಯುವ |ಸ್ತುತಿಯ |

2)ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆನಂದವೆ
ಎಂದೆಂದೂ ನಮ್ಮ ಬಲ ||
ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ನೆರವು ನೀಡಿರುವ ಇಂದು
ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ  ||

3)ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಆನಂದವೆ
ಎಂದು ಆನಂದ ಆನಂದವೆ ||
ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಮನವು ಓಡಿಹೋಗಿ ಇಂದು
ಉತ್ಸಾಹ ಆತ್ಮ ಬಂದಿದೆ ||

Stutiya vastra dharisi duḥkhavella maretu
stutisi harṣhisuva nam’ma
kartanalli harṣhisuva ||

1) E dina kartanadina
idaralli nalidaḍuva ||
duḥkhavilla innu sokavilla
navu tinnutta koḍutta koṇḍaḍuva ||
| stutisi stutisi harṣhisuva
soka duḥkhava mareyuva |stutiya |

2) kartanalli ero anandave
endendu nam’ma bala ||
eṣṭeṣṭo neravu niḍiruva indu
haḍi hogaḷi koṇḍaḍuva ||

3) duḥkhakke prati anandave
endu ananda anandave ||
jajjalpaṭṭa manavu oḍ’̔ihogi indu
utsaha atma bandide ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*