108
ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲಾ ಆರಾಧನೆ
ಉಸಿರಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆಆರಾಧನೆ – ಅಪ್ಪಾ
ಆರಾಧನೆ – ಯೇಸುವೆ
ಆರಾಧನೆ – ಆತ್ಮನೆ

1.ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೆ ಆರಾಧನೆ
ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ – ಅಪ್ಪಾ…..

2.ನನ್ನ ಬಲವೇ ಆರಾಧನೆ
ನನ್ನ ದುರ್ಗವೇ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ – ಅಪ್ಪಾ…..

3.ಸರ್ವ ಶಕ್ತನೆ ಆರಾಧನೆ
ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ – ಅಪ್ಪಾ…..

Usiriruva dinavella aradhane
usirada yesuvige aradhanearadhane – appa
aradhane – yesuve
aradhane – athmane

1.Nanna baṇḍeye aradhane
nanna koṭeye aradhane
aradhane – appa…..

2.Nanna balave aradhane
nanna durgave aradhane
aradhane – appa…..

3.Sarva shaktane aradhane
sarva sr̥uṣhṭiye aradhane
aradhane – appa…..

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*