ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ – Udaya nakṣhatrave

163

ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೇ
ನನ್ನ ಹೃದಯದೀ ಪ್ರಕಾಶಿಸು
ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ

ತೋಟಗಾರನಿಗೆ ಶರೋನಿನ ಗುಲಾಬಿ
ಮನೆಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು
ಹಡಗಿನ ನದಿಕನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಹಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವರೊಟ್ಟಿ

ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆತ ನಕ್ಷತ್ರವಾದನು
ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಆತ ದೀಪಸ್ತಂಭ
ಅಂದರಾರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವವನು
ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಯೇಸು ಆತ್ಮದೀಪ

ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆ ನೀರಿಗೆ ತೋರೆಯಾದ
ಕುರಿಹಿಂಡಿಗೆ ಆತ ಕುರುಬನಾದನು
ಕಾಡಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಸೇಬಿನ ಮರವಾದ
ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವನದಿಯಾದನು

Udaya nakṣhatrave
nanna hr̥dayadi prakashisu
nanna priya yesuve

toṭagaranige sharonina gulabi
manekaṭṭuvavarige mulegallu
haḍagina nadikanige margadarshi
hasidavarige jivaroṭṭi

shastrigaḷige ata nakṣhatravadanu
pavitra sabhege ata dipastambha
andararavannu beḷagisuvavanu
nanna baḷige yesu athmadipa

bayarida jiṅke nirige toreyada
kurihiṇḍige ata kurubanadanu
kaḍina maragaḷige sebina maravada
nanna dehakke jivanadiyadanu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*