ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಯೇಸಯ್ಯಾ-Ninnanne nambi bandevu yesayya